title
Jahuparandajate mõju saia tekstuuri- ja sensoorsetele omadustele
The effect of bread improvers on the texture and sensory properties of wheat bread
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access