title
Korporatiivne eetikakoodeks ja selle rakendamisküsimused tütarettevõtetes Nordic Construction Company Balti regiooni näitel
Corporate Code of Conduct: Implementation Issues on an example of the Baltic Subsidiaries of Nordic Construction Company
author
Tammsalu, Annika
supervisor
defence date
language