title
Measurement Methods with 3D Coordinate Measuring Machine and Improved Characterization Setup for Detector Performance
Mõõtemeetodid detektori toimimise iseloomustamiseks 3D-koordinaatmõõtemasina ja arendatud mõõteskeemiga
author
Dhoska, Klodian
keywords
geometric figures
uncertainty in measurement
decrease
fotonics
dimensional measurements
measurement methods
optical detectors
geomeetrilised kujundid
fotoonika
ruumilised mõõtmised
optilised detektorid
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
16.06.2016
identifier
ISBN 9789949239573 (publication)
ISBN 9789949239580 (pdf)
ISSN 14064758
language