title
Külastusjuhtide töömotivatsiooni taset mõjutavate komponentide omavaheline seotus ning vanuse mõju motivatsioonipotentsiaali määrale
The relationship between the factors of the visitor experience guides work motivation level and the age impact on the motivating potential score
author
Kuldmaa, Gerli
keywords
külastusjuhid
töö karakteristikud
motivatsioonipotentsiaal
visitor experience guides
job characteristics
motivating potential score
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network