title
Teenuse kvaliteedi tagamise seostamine haridussüsteemis pakutavate kompetentsidega (Eestis osutatava rehabilitatsiooniteenuse näitel)
Relations between service quality and competences made accessible through education system (on the example of rehabilitation services provided in Estonia)
author
Järve-Tammiste, Riina
defence date
language