title
IT ettevõtte kuluarvestussüsteemi arendamine (Edisoft Baltic OÜ näitel)
The Development of Cost Accounting System for IT Company (on the Example of Edisoft Baltic LLC)
author
Kudrjavtseva, Anastasia
keywords
IT ettevõte
kulukoht
omahinna arvutamine
IT company
activity based accounting system
traditional accounting system
type of cost
unit cost calculation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access