pealkiri
IT ettevõtte kuluarvestussüsteemi arendamine (Edisoft Baltic OÜ näitel)
The Development of Cost Accounting System for IT Company (on the Example of Edisoft Baltic LLC)
autor
Kudrjavtseva, Anastasia
märksõnad
IT ettevõte
kulukoht
omahinna arvutamine
IT company
activity based accounting system
traditional accounting system
type of cost
unit cost calculation
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access