title
Kompetentsimudel tuleohutusjärelevalve inspektoritele Päästeametis
A Competency Model for the Fire Safety Supervision Inspectors in Estonian Rescue Board
author
Kaldma, Külli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access