title
Lihtpagaritoodete pehmuse analüüsimeetodite väljatöötamine ja tarbijate hoiakute kaardistamine
Development of methods for analyzing of bread products softness and mapping of consumer attitudes.
author
Kungla, Leanella
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal