title
Tudengivormeli võistlusautole FEST16 süsinik komposiidist kokkupõrkeleevendi projekteerimine
The design of a carbon composite impact attenuator for the formula student racecar FEST16
author
Annask, Raiko
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network