title
Upgrading of Liquid Products from Estonian Kukersite Oil Shale by Catalytic Hydrogenation
Kukersiitpõlevkivi vedelproduktide vääristamine katalüütilise hüdrogeenimise meetodil
author
Krasulina, Julia
keywords
catalytic hydrogenation
thermal dissolution
synthetic petroleum
thermobitumen
kukersiitpõlevkivi
katalüütiline hüdrogeenimine
sünteetiline nafta
termobituumen
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
21.05.2015
identifier
ISBN 9789949237654 (publication)
ISBN 9789949237661 (pdf)
ISSN 14064774
language