title
Tsentraalse ja teenistujapõhise dokumendihalduse kasutuselevõtmise võimalustest ja probleemidest Politsei- ja Piirivalveameti näitel
The possibilities and problems of implementation of centralized and employee-based document management by the example of Estonian Police and Border Guard Board
author
Õunapuu, Inger
supervisor
defence date
language