title
Töötajate rahulolu ja seotus organisatsiooniga AS-is Smarten Logistics
Employee Satisfaction and Organizational Engagement in AS Smarten Logistics
author
Roos, Sirli
keywords
supervisor
defence date
language