title
Õunasordi, õunte küpsusastme, pärmitüve ja malolaktaatse fermentatsiooni mõju õunasiidri lenduvate ühendite profiilile
The effects of apple cultivar, apple ripeness, yeast strain and malolactic fermentation on the volatile composition of apple cider
keywords
õunasiider
sensoorne tajumine
põhikomponentide analüüs
apple cider
hard cider
volatile compounds
volatile composition
sensory perception
principal component analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Gertsen-Schibbye, Sigrid
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit