title
Ettevõtete ümberasumine AS-i Smarten Logistics ja AS-i Velmard näitel
Relocation of business: case studies of Smarten Logistics Ltd and Velmard Ltd
author
Aaslaid, Kristiina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ligipääs lõputööle on piiratud 3 aastat
This thesis is available after an embargo period (3 years)