title
Positiivse kliendikogemuse loomine lõhedeteooria kaudu toitlustusasutuse Olde Hansa näitel
Creating Customer Experience using the Gaps Theory on the Example of Olde Hansa Restaurant
author
Aume, Riina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2027. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 06.06.2027. Not available at academic unit.