title
Töötajate motivatsiooni ja pühendumist nõudvad tegurid ning nende seotus töörahuloluga Reval Auto esindused OÜ näitel
Factors influencing employees motivation and commitment, and teir association with job satisfaction in Reval Auto Esindused OÜ
author
Juurma, Triin
supervisor
defence date
language