title
Rongitööstuse protsessivoogude ja kvaliteediohje plaani väljatöötamine Knorr-Bremse Berliin projekti näitel
Development of process flow and quality control plan in example of Knorr-Bremse Berlin railway industry project
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit