title
Hea usu ja mõistlikkuse põhimõte ning kohustuste rikkumine töösuhtes töötajale varalise vastutuse kohaldamisel töövaidluskomisjoni 2013-2014 aasta lahendite näitel
The Violation of Good Faith, Principles of Reasonableness and Obligations in an Employment Relationship Applying Proprietary Liability for the Employee, Based on the Verdicts of the Labour Dispute Committee in 2013-2014
author
Politajev, Ülle
keywords
kohustuste rikkumine
kahju hüvitamise ulatus
violation of obligations
the extent of refundable damages
defence date
language