title
Šokolaaditrühvlite füüsikaliste ja sensoorsete omaduste muutus kiirendatud säilivustestil
The change of physical and sensory properties of chocolate truffles during accelerated shelf-life test
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access