title
Ajateenijate ja tegevväelaste ootused ajateenijast jaoülema rollile
The conscripts and active servicemen’s expectations to the role of a conscript squad leader
author
Kalda, Erika
keywords
supervisor
defence date
language