pealkiri
NPS ja kliendirahulolu seosed AS SEB Pank Kontaktikeskuse ärikliendi näitel
Correlations between NPS and Customer Satisfaction (based on the Example of AS SEB Bank Contact Centre Business Customer)
autor
Grüning, Gaili
märksõnad
soovitusindeks Net Promoter Score ehk NPS
Net Promoter Score or NPS
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.