pealkiri
Tekstiilsüsta katte ja plastijäätmete uuskasutus Maffam Freeform kiigu istme projekti näitel
Kayak textile skin and plastic waste upcycling for Maffam Freeform swing seat project
autor
Reitalu, Leelo-Maarja
märksõnad
säästlik uuskasutus
projekttootmine
jahvatatud plastijäätmed
FT-IR spektroskoopia
peidetud vesi
peidetud energia
sustainable upcycling
workshop
recycled plastic
FTIR Spectroscopy
hidden water
hidden energy
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel