pealkiri
Suurenenud külastuse tajutavad mõjud Eesti rabadele
Perceived threats of increased visitation to Estonian boglands
autor
Toomingas, Kaire
märksõnad
kestlik loodusturism
rabad
rabaturism
külastuskoormus
nature tourism
boglands
kaitsmiskuupäev
keel