pealkiri
Sub- ja mesomastaapsete nähtuste kirjeldamine Läänemeres kasutades kõrglahutusega satelliitpiltide ja hüdrodünaamika mudeli pinnaveetemperatuuri andmeid
Characterization of submesoscale and mesoscale features in the Baltic Sea using high resolution satellite sea surface temperature fields and model simulations
märksõnad
meso- ja submesomastaapsed nähtused
pinnavee temperatuur
kaugseire ja hüdrodünaamika mudeli simulatsioonide andmed
sub- and mesoscale features
remote sensing and hydrodynamical simulations
kaitsmiskuupäev
keel