pealkiri
IT valdkonna ettevõtete konkurentsianalüüs Soome turu näitel
Competitiveness Analysis of IT Companies on the Example of Finnish Market
autor
Lätte, Oliver
märksõnad
konkurentsistrateegiad
IT teenuse sisseostmine
Porteri viis konkurentsijõudu
kasumimarginaal
varade tulukus
võla ja omakapitali suhe
Porter’s five forces of competition
acid-test ratio
debt-to-equity ratio
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2018
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 31.12.2018. Available at academic unit, please contact staff for more information