pealkiri
Inimressursi juhtimise praktikate tulemuslikkuse hindamine Äriühingus
Assessment of human resource management practices performance in the Äriühing
autor
Erit, Katrin
märksõnad
kõrgtasemelise töösoorituse süsteemid
inimressursi juhtimise protsess
Strategic human resource management
human resource management process
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
ligipääs lõputööle on piiratud 5 aastat
this thesis is available after an embargo period (5 years)