pealkiri
Kvaliteedisüsteemi olemus ja selle rakendamise mõju ettevõttele (Cipax Eesti AS näitel)
The Essence of the Quality System and Its Impact on the Company (based on the Example of Cipax Eesti AS)
autor
Sirkel, Meline
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.