pealkiri
Erinevate tomatimasside võrdlemine sensoorsete, füüsikaliste ja keemiliste omaduste alusel
Comparison of sensory, physical and chemical properties of different tomato masses
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit