title
Erinevate tomatimasside võrdlemine sensoorsete, füüsikaliste ja keemiliste omaduste alusel
Comparison of sensory, physical and chemical properties of different tomato masses
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit