pealkiri
Auvere Elektrijaama automaatika ja mõõdistuste talituse lao töö effektiivsuse tõstmise esialgne projekt
The primary project for work improvement at the warehouse of automation and instrumentation department in the Auvere Power Plant. Проект первоначального повышения эффективности работы склада службы автоматики на электростанции Аувере
märksõnad
andmebaas MS Access
Auvere Elektrijaam
esialgne projekt
MS Access Database
Auvere Power Plant
primary project
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal