pealkiri
Balti Elektrijaama kütuse etteande süsteemi moderniseerimine, sh konveierite ajamite asendamine ja juhtimissüsteemi kaasajastamine
Balti Power Plant fuel handling system modernization by replacing of drives of conveyors and rebuilding of control system
Модернизация подачи твердого топлива в бункерах сырого сланца на топливоподаче Балтийской электростанции
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information