pealkiri
Viie Eestis kasvava marjakultuuri võrdlus mõnede füüsikalis-keemiliste analüüside põhjal
Comparison of five Estonian berry cultures on the basis of physico-chemical analyses
autor
Varatalu, Triin Merilyn
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access