title
Šokolaaditrühvlite füüsikaliste ja sensoorsete omaduste muutus kiir- ja tavasäilitusmeetodil
The change of physical and sensory quality of chocolate truffles in accelerated and normal shelf life method
author
Lauri, Kristiine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information