title
Etanooli sisalduse mõju koorepumati kompvekkide säilivusele
The influence of ethanol on the shelf-life of chocolate candies with fondant filling
author
Krusell, Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access