title
Pargi 110/6 kV alajaama moderniseerimine
Модернизация подстанции Pargi 110/6 кВ
Modernization of the substation Pargi 110/6 kV
author
Zverev, Sergei
keywords
lahutid
lühistid
lahklülitid
kombilüliti elegaasiga
disconnecter
isolater and short-circuiter
voltage transformer
combined electric gas switch
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information