pealkiri
Pargi 110/6 kV alajaama moderniseerimine
Модернизация подстанции Pargi 110/6 кВ
Modernization of the substation Pargi 110/6 kV
autor
Zverev, Sergei
märksõnad
lahutid
lühistid
lahklülitid
kombilüliti elegaasiga
disconnecter
isolater and short-circuiter
voltage transformer
combined electric gas switch
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information