title
Tööga rahulolu ja tööstressorite seosed töökohalt lahkumiskavatsustega õhuseiredivisjonis
Job satisfaction and work related stress connections with turnover intentions in Air Surveillance Wing
author
Pärn, Tõnis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 25.01.2021
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 25.01.2021. Not available at academic unit