title
Poolkõvade juustude säilivuse hindamine ja sobiva pakendi valik
Shelf-life assessment and packaging selection for semi-hard cheese
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal