pealkiri
Eesti elektrijaama peajuhtimiskilbi elektriliste suuruste registreerimissüsteemi moderniseerimine
Upgrading the Registration System of Electrical Quantity of the Central Control Board at Estonian Power Plant
Модернизация системы регистрации электрических величин центрального щита управления на Эстонской электростанции
autor
Fomin, Mihhail
märksõnad
informatsiooni mõõtesüsteemid
videograafiline registraator
tehnilis-majanduslik põhjendus
information and measurement systems
videographic registrator
technical and economical feasibility
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access