pealkiri
Süsteemi peakasutaja rolli analüüs Elisa Eesti AS näitel
The Analysis of Superuser Role in Company Elisa Eesti Ltd
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit