pealkiri
Marjapüreega marmelaadimassi säilimisaja ja –temperatuuri mõju lõpptoote omadustele
The effect of storage time and temperature of jelly mixture with puree on the properties of final product
autor
Järv, Piret
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit