pealkiri
Ümarmudila (Neogobius melanostomus) väärindamise võimalused inimtoiduks
Valorisation of round goby (Neogobius melanostomus) to produce fish products for human consumption
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal